×

Titel

Text

Snelle levering

Gratis verzending boven €50.-

Reserveren in de winkel

Algemene voorwaarden

VDP Retail BV, gevestigd te Kerkdijk 27, 4921XC Made, en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda met KvK nummer 67380913. VDP Retail BV verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle online winkels van VDP Retail BV.

1. Identiteit van de ondernemer

2: Toepasselijkheid

3. Koopovereenkomst
4: Prijzen
5. Betalingswijze

6. Levering en levertijd
7. Verzendwijze en kosten
8. Pakketten die niet worden afgehaald op het postkantoor
9. Uw orderstatus.
10. Ruilen/retourneren van een artikel
11. Artikelen die niet retour kunnen
12. Garantie
13. U heeft het verkeerde artikel ontvangen
14. Klachten en geschillen
15. Uw persoonlijke gegevens bij VDP Retail BV
16. Niet respecteren van onze voorwaarden
17. Maten
18. Bestellen uit het buitenland


1. Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: VDP Retail BV

Handelend onder de naam: Let’s Go Shoes

Postadres: Kerkdijk 27, 4921 XC Made

E-mail: info@letsgosportenshoes.nl

Kvk: 67380913

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


3. Koop overeenkomst
Een koopovereenkomst komt tot stand na plaatsing van de order in een van onze winkels. Ter bevestiging sturen we de klant een email met daarin alle order/adres gegevens, zoals de klant dat heeft ingevuld (orderbevestiging). Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper. Wilt u de order alsnog annuleren dan verzoeken we u om direct een mailtje naar ons te sturen.

4. Prijzen
De door ons genoemde prijs zijn in Euro', inclusief BTW, Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op lopende orders.

5. Betalingswijze
De geplaatste orders dienen vooruit betaald te worden betaald via Ideal.
IDeal

Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank.
Contant bij afhalen

Het is ook mogelijk om producten af te halen in een van de winkels. Op deze manier heeft u ook de mogelijkheid ommet pin of contant te betalen. Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid neem dan contact op ons..
Betaling is niet gelukt
Voor overige vragen/problemen kunt u contact opnemen met VDP Retail BV. Neem contact op via het contact formulier of via info@letsgosportenshoes.nl

6. levering en levertijd
Alle verzendingen zijn goed verpakt. De verzending gebeurt per post of pakketdienst door middel van een handtekening voor ontvangst, tenzij postorderbedrijf op dat moment naders bepaald.

Wij doen ons uiterste best om de meeste artikelen binnen 1 tot 3 werkdagen aan u te leveren, nadat u de bestelling is geplaatst. De levertijd is echter zeer afhankelijk van het soort artikel en de betaalmethode. U kunt de status van uw order altijd even bekijken. Wilt u van te voren zekerheid of duidelijkheid hebben over de levertijd van een artikel dan belt u even met onze klantenservice. Als een artikel niet leverbaar blijkt te zijn, sturen wij u een email. Zorg dus altijd dat uw emailadres juist is ingevuld en u deze regelmatig bekijkt.

Het kan voorkomen, dat een artikel niet meer leverbaar is. Dit artikel is dan door foute een voorraadmutatie niet leverbaar. De aantal keren, dat dit voorkomt is nihil.

VDP Retail BV heeft geen invloed op de handelingstijd van het postorderbedrijf. Mocht het pakket vertraging oplopen bij het postorderbedrijf, kan VDP Retail BV hieraan niks veranderen.

7. Verzendwijze en kosten
Orders worden verzonden met POST NL na ontvangst van de betaling. Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de koper. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten. Mocht de postbode u niet thuis treffen dan zal deze een afhaalbewijs bij u achterlaten. U kunt dan daarmee en met een geldig identiteitsbewijs het pakket afhalen bij de desbetreffende afhaallocatie. Het pakket blijft dan 3 weken op de afhaallocatie liggen voordat het weer naar ons wordt teruggezonden. Mochten wij in een dergelijke situatie nogmaals het pakket aan u moeten sturen dan rekenen wij een bijdrage in de verzendkosten van € 5,00 voor een normale order
Wij bieden ook de mogelijkheid uw bestelling af te leveren op een ander adres. U kunt dat aangeven bij het invullen van uw adresgegevens.

Verzendkosten Nederland:
Voor orders in Nederland waarvan het orderbedrag kleiner is dan € 50,00 rekenen we € 5.00 verzendkosten.
Voor orders in Nederland waarvan het orderbedrag groter is dan € 50.00 rekenen wij geen verzendkosten.

Het is ook mogelijk om producten af te halen in een van de winkels. Op deze manier heeft u ook de mogelijkheid om met pin of contant te betalen. Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid neem dan contact op ons via het contact formulier of via info@letsgosportenshoes.nl.8. Pakketten die niet worden afgehaald bij de afhaallocatie.
Mocht het pakket door de klant niet worden afgehaald bij de afhaallocatie die door het postorderbedrijf is doorgegeven. Dan sturen wij het enkel voor de tweede keer als van te voren de extra gemaakte kosten aan ons worden vergoed. Deze kosten bedragen de verzendkosten van het pakket. De verzendkosten bedragen €6,95. Mocht u niet binnen 4 dagen na onze gestuurde email de goederen hebben ontvangen, neem dan contact op met onze klantenservice.

9. Uw orderstatus
Wij doen ons uiterste best om de meeste artikelen binnen enkele dagen aan u te leveren. Met ons assortiment van zoveel verschillende mogelijke combinaties van maten en kleuren ontkom je er niet aan dat er soms artikelen even niet leverbaar zijn waardoor de order vertraagd. U kunt de status van uw order altijd even bekijken na inloggen op onze website en in je account te kijken. Mocht de bestelling langere tijd niet meer leverbaar zijn, nemen we contact met u op.

10. Ruilen/retourneren van een artikel
Klanten van VDP Retail BV hebben het recht om na ontvangst van de goederen binnen 14 dagen een artikel te ruilen/retourneren. De consument draagt daarbij zelf op voor de kosten van retourzending. De goederen kunnen enkel worden geretourneerd in onbeschadigde staat en verpakking moet in goede staat verkeren, het product moet in dezelfde conditie verkeren en mogen niet gebruikt of gedragen zijn. Dit i.v.m. hygiëne. Ook mogen eventuele labels, stickers en kaartjes niet verwijderd zijn.

Mocht u een artikel willen ruilen/retourneren dan gelden de voorwaarden die u op de website vind bij Ruilen en Retourneren.

Let op: niet elk artikel kan worden geruild. Zie: artikel 11 .

wordt er aan deze voorwaarden niet voldaan vervalt elk recht op ruilen van een artikel.
Alle gemaakte kosten brengen wij de klant dan in rekening.

VDP Retail BV zal binnen 14 dagen na volledige afhandeling van de retournering u het openstaande bedrag overboeken.

Retouradres:

Let’s Go Shoes

Arendshof 78-80

4901 LH Oosterhout


11. Artikelen die niet retour kunnen
De volgende artikelen kunnen niet worden geruild/geretourneerd:
-artikelen die niet in originele staat en/of verpakking verkeren.
-artikelen die gedragen/gebruikt zijn.
-artikelen waarvan de labels, stickers en kaartje zijn verwijderd
-artikelen die bedrukt zijn.

Als u zich niet aan deze voorwaarden houdt kunt u de artikelen niet ruilen/retourneren. Alle gemaakte administratieve kosten komen voor rekening van de klant.


12. Garantie
Indien de klant een beschadigd product ontvangt, in een onbeschadigde verpakking wordt deze door VDP Retail BV omgeruild voor eenzelfde dan wel vergelijkbaar product. Hiertoe dient de klant binnen 14 dagen na verzending contact op te nemen met onze klantenservice. Als wij constateren dat wij een beschadigd product hebben verstuurd vergoeden we de verzendkosten van de klant.

13. U heeft het verkeerde artikel ontvangen
Indien U een verkeerd product ontvangt, wordt deze door VDP Retail BV omgeruild voor eenzelfde dan wel vergelijkbaar product. Hiertoe dient de klant binnen 14 dagen na verzending contact op te nemen met onze klantenservice. Als wij constateren dat wij een verkeerd product hebben verstuurd vergoeden we de verzendkosten van de klant om dit product terug te sturen. Tevens dient u een kopie van de factuur die bij uw bestelling geleverd is, bij te voegen.

14. Klachten en geschillen
Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen VDP Retail BV en de wederpartij mochten ontstaan. Klachten over u order dient u altijd binnen 14 dagen schriftelijk aan ons te melden.

15. Uw persoonlijke gegevens bij VDP Retail BV.
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Op verzoek zullen wij uw geregistreerde gegevens aan u verzenden.

16. Niet respecteren van onze voorwaarden
Als een klant van VDP Retail BV. onze voorwaarden niet respecteert zoals deze zijn geformuleerd vervalt elk recht op ruilen, retourneren of crediteren van een order. VDP Retail BV behoudt het recht om alle gemaakte kosten van een order achteraf wel in rekening te brengen aan de klant.

17. Maten
Zie deze bij het product dat U wil bestellen de maten die wij verkopen

18. Bestellen uit het buitenland
VDP Retail BV. levert in principe enkel binnen De Benelux. Voor het versturen naar een ander land kunt u even contact opnemen met onze klantenservice. Voor andere landen gelden andere condities en verzendkosten.

Copyright © 2020 VDP Retail BV All rights reserved, prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Foto's zijn voor illustratieve doeleinden en kunnen afwijken van de werkelijkheid.